Chính sách bảo hành sản phẩm

Tracybee nhận bảo hành sản phẩm trong các trường hợp sau: 1)Trường hợp sự cố xảy ra khi sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn, Quý khách sẽ được bảo hành miễn phí: - Sản phẩm bị lỗi khi sản xuất, đóng gói hoặc do vận chuyển. Yêu cầu sản phẩm được bảo hành: + Sản phẩm chưa được sử dụng(chưa mở n...

Xem thêm