Cách nhận biết mật ong không nhiễm đường

Dân gian truyền nhau các cách để kiểm tra việc mật ong không nhiễm đường  như dùng giấy quyến, cọng hành… nhưng những cách này chỉ cho thấy mật ong có sánh đặc hay không vì khi mật ong bị sánh đặc tới một độ đậm đặc nhất định thì mật ong có thể lăn trên vải, giấy hoặc làm thay đổi màu sắc của cọng hành…

Xem thêm

Các vùng khai thác mật ong của Tracybee

Mật ong hoa chôm chôm, cà phê, lệ chi của Tracybee xuất xứ từ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ hay Lục Ngạn (Bắc Giang)... Mật ong là một trong những dòng bán chạy nhất của Công ty TNHH Ong Mật Tracybee, đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. CEO Lê Ngọc Thu Trang cho biết từ ngày đầu thành lập, doanh nghi...

Xem thêm