Các loại keo ong Brazil phổ biến trên thế giới

Keo ong được xem là “vũ khí hóa học” quan trọng nhất giúp loài ong chống lại sự xâm nhập của các vi sinh vật gây bệnh đến tổ. Chế phẩm được con người sử dụng như một phương thuốc chữa bệnh từ xa xưa đồng thời ứng dụng trong các hỗn hợp ướp xác với niềm tin chúng đại diện cho "cuộc sống vĩnh h...

Xem thêm