Thông báo điều chỉnh giá keo ong viên Tracybee

Kính gửi Quý khách hàng, Do ảnh hưởng bởi việc tăng cao của chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển hàng không, Công ty TNHH Ong mật Tracybee trân trọng thông báo từ ngày 1/6/2022, sản phẩm keo ong viên sẽ chính thức điều chỉnh giá bán từ 176.000đ thành 207.000đ. Giá niêm yết mới của sả...

Xem thêm